Saturday, May 12, 2012

Spectacled Bulbul


2 comments:

tank aka sulaiman salikan said...

alamak..byknya bul2..berbulbul bulbuls..well done tn zul ya..

Zul Ya Birder said...

kenduri bulbul..mari la Tn Tank