Sunday, June 5, 2016

Asian Openbill

Loc: Kedah
Merupakan burung hijrah dan memiliki paruh sedikit berlubang. Itulah nama yang digelarkan, bersesuain degan sifatnya. Kehadirannya disenangi oleh petani kerana ia memakan siput gondang, yang memakan benih padi yang disemai oleh petani.
Evening Sunset, Kepala Batas, Kedah

No comments: